Гартування дисцинліни у римській армії

Завершення VI століття до нашої ери ознаменувалося не тільки виникненням Римської республіки, а й наявністю у неї найсильнішої армії світу.
Верховну владу в Римі представляли два консула, які обиралися терміном на один рік. В межах міста влада консулів була лімітована народними зборами. Але за межею міста повноваження консулів не мали обмежень.

Одним з атрибутів влади консула була наявність у його свиті 12 лікторів, які носили пучки різок. За містом пучок різок встромляли в сокиру, що означало, що влада консула безмежна - аж до винесення будь-якому громадянину смертного вироку.
Військова дисципліна в римських військах підтримувалася не так усвідомленням кожним воїном свого громадянського обов'язку, скільки застосуванням тілесних покарань під різками лікторів. Особливі проступки каралися жорстокіше - аж до застосування смертної кари.
В ті часи на службу в римські війська приймалися тільки громадяни республіки. В підрозділи польової армії направлялися чоловіки віком від 17 до 45 років. Чоловіки віком від 45 до 60 років проходили службу в тилу. Спочатку від військової служби були звільнені незаможні громадяни, але згодом з них стали формувати легку піхоту. Після участі в 20 походах піхотинець мав право повернутися додому, а кінний боєць звільнявся від служби після 10 походів.

У римській армії також служили, так звані, союзники, які вербувалися з різних громад Італії та підкорених народів.

Консули були головнокомандуючими військами. Вони мали помічників - легатів і командирів легіонів (військові трибуни). Якщо державі загрожувала серйозна небезпека, консулів заміняв диктатор. Самою нижчою одиницею командного складу являвся центуріон.

Центуріон мав право карати підлеглих воїнів за проступки - в основному, це були тілесні покарання. Консул і диктатор могли прийняти рішення про смертну кару для провинившогося воїна.

Але було б неправильно стверджувати, що дисципліна в римській армії підтримувалася тільки каральними методами. Адже основу армії становили вільні громадяни, які кровно були зацікавлені в перемозі - особливо, якщо билися за свої міста або за збільшення своїх земель під ріллю і пасовища для худоби.
Римляни велике значення надавали свідомій дисципліні. Перед боєм полководці зверталися до воїнів з промовою, в якій нагадували про борг перед Батьківщиною, пояснювали стратегію бою і підбадьорювали бійців. Кожен з воїнів знав, що захоплені в бою землі будуть справедливо розділені: одна частина надійде на продаж, друга - державі, а третя частина передавалася незаможним людям. Часто землі та значні грошові кошти передавалися воїнам, що йшли у відставку.

Беручи участь в боях, римські солдати набували військового досвіду, отримували визнання в суспільстві, що внаслідку сприяло отриманню більш високої державної посади.
З психологічної точки зору в битві в кожному з воїнів відбувається боротьба двох головних сил: боргу і самозбереження. І якщо в цю боротьбу втручається третя сила - дисципліна, то свідомість боргу перемагає в цій внутрішньої битві.
Впровадження дисципліни в мозок кожного бійця - результат досить складного процесу навчання покори. Часто підтримка дисципліни, особливо у воєнний час, вимагала застосування суворих заходів покарання.
Під час військового конфлікту між римлянами і повсталими латинськими союзниками син римського консула, посланий в розвідку, без наказу командира вступив в сутичку з начальником ворожого загону і здобув перемогу. По поверненню сина, консул перед всім строєм засудив його на смерть. І, незважаючи на благання всіх воїнів пощадити юнака, вирок тут же був приведений у виконання.
Порушення наказу командира, дезертирство і прояв боягузтва каралися негайно: винного сікли різками, а потім позбавляли голови.
Найжорстокішими були покарання цілих підрозділів, які проявляли боягузтво в бою: стратили або кожного десятого (децимація), або кожного двадцятого (віцезімація), або кожного сотого (центезімація).
Позбутися життя можна було і за менш значні вчинки: втрата зброї, залишення варти, помилкове свідоцтво, боягузтво, злодійство. Існували ганебні покарання: стояння перед строєм в одній туніці без бойового пояса.
В історії зафіксовано випадок, коли римський вершник понівечив руки своїх синів, щоб позбавити їх від військової служби. За цей проступок імператор Август наказав позбавити воїна майна і продати його з торгів в рабство.
Треба сказати, що в римській армії застосовувалися і менш суворі покарання: догани, розжалування, напрям на важкі роботи, зменшення платні, тілесні покарання, позбавлення прав римського громадянина.

Але стан дисципліни в пізньому періоді існування Римської імперії, за повідомленнями давньоримського історика Амміана Марцеліна, значно погіршився. Причому в зловживаннях, злочинах, правопорушення були помічені не тільки солдати, а й вищий командний склад.
Причини падіння дисципліни в пізднеримській армії були багатофакторні.
У зв'язку з недоліком добровольців з римської армії були виключені центуріони, на яких лежало основне навантаження з підтримання порядку і навчанню військових підрозділів. Нішу сотників не змогли заповнити введені згодом в командний склад кампідоктори і центенаріі, оскільки виконували виключно функцію з навчання воїнів.  Марцелін не виключає, що падіння дисципліни також пов'язано з невирішеністю етнічних взаємин серед воїнів.
Командири привласнювали собі провіант, грошові кошти, обмундирування, змушували простих воїнів працювати на себе. Це викликало відповідну реакцію простих воїнів: вони грабували цивільне населення, займалися поборами і здирництвом. Ці порушення набули такого розмаху, що імператори своїми указами грозили тілесними покараннями у відношенні і простих воїнів, і командирів за грабіж населення.
Щоб справитися з дезертирством з лав армії імператор Констанцій видає закон, що забороняє надавати солдатам відпустки. Покаранням за порушення цього закону було довічне заслання, позбавлення привілеїв і навіть смертна кара.
Щоб позбавити дезертирів можливих притулків, за законом Валентиніана I переховувачі з простих громадян піддавалися страті, а громадяни з вищого стану - засланням. А ось дезертир, який перейшов на сторону ворога і що брав участь у грабежі своєї країни, підлягав спаленню заживо.
Але, незважаючи на жорсткі заходи по підтриманню дисципліни, воїни прекрасно розуміли свою необхідність (і незамінність), тому командному складу доводилося зміщувати акценти з фізичних впливів в сторону психологічних. Наприклад, провинилися частини часто ставили в принизливе становище, роблячи їх предметом глузувань всієї армії: змушували вдягати жіночий одяг, позбавляли прапора, розміщували на привалах поруч з полоненими або тваринами. До командного складу застосовувалася така міра впливу як ганебна відставка або зміщення на нижчу посаду, або перехід в гірший підрозділ, а також пониження в званні.
Погіршення дисципліни в римській армії одразу позначилася на результатах битв: наприклад, поразка в боях з сарматами та варварами була пов'язана  з тим, що командири підрозділів римської армії не змогли домовитися про спільні дії.

Як показує історія, положення в армії будь-якої держави відображає в концентрованому вигляді стан самого суспільства. Чинниками погіршення дисципліни є неефективність громіздкої системи управління, непродуманий податковий гніт, корупція і відсутність реальних кроків по боротьбі з нею, зниження соціального статусу солдата і командира, зменшення грошового забезпечення воїна і відмова влади від підтримки армії в стані, необхідному для забезпечення безпеки держави.

 Третя варта
Гартування дисцинліни у римській армії Гартування дисцинліни у римській армії Reviewed by Василь Герей on 12:10:00 Rating: 5

Немає коментарів: